preloader

Veri Arşiv ve Yedekleme Kişisel Veri AydınlatmasıGDPR

Son güncelleme: Temmuz 2020

Kişisel verilerinizden Antandros Teknoloji A.Ş. (“Antandros”) sorumludur. Antandros’a gdpr@antandros.com.tr e-posta adresinden veya Caferağa Mh. General Asım Gündüz Cd. No: 62/5 Kadıköy/İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

Antandros ağıdaki kişisel verileri sözleşmenin ifası kapsamında, sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca işlemektedir. Sözleşmenin sonlanması ardından kişisel bilgileriniz imha edilir.

a. Adınız ve Soyadınız
b. E-posta adresiniz
c. Yazışma adresiniz
d. Telefon numaranız (eğer paylaşır iseniz)

Antandros’un verdiği depolama, yedekleme ve arşivleme hizmeti tamamen şifreli olduğu ve anahtarına siz sahip olduğunuz üzere kişisel veri işleme kapsamında değerlendirilmemektedir.

Antandros kişisel verilerinizi sadece Antandros’a veri işleyen olarak hizmet verenlerle zorunluluk dahilinde paylaşır. Telefon numaranız, santral hizmetimizi veren Verimor Telekom tarafından arama yapılması durumunda bu kapsamda işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ifşasının engellenmesi için taleplerinizi; adresimize noter veya KEP aracılığı ile veya sistemimizde kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden yapılacak taleplere 30 gün içinde cevap verilecektir.

Başvurunuzda bulunması gerekenler şu şekildedir;

a. Adınız ve Soyadınız
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e. Talep konusu,

Antandros’tan kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

a. Size ait kişisel veri işlenip işlenmediğini ve kişisel veri işleniyor ise bu veriler ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz.
b. Belirli veya genel olarak işlenen kişisel verinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
c. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi talep edebilirsiniz.
d. İşlenen kişisel verilerinizin eksikliklerinin tamamlanmasını veya yanlışların düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
e. Rızanıza bağlı işlenen kişisel verilerinizin her zaman, kanuni sebeplerle işlediğimiz verilerinizi ise kanuni gerekliliklerin sonlanması üzerine yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Antandros Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında istisna altında bulunduğundan VERBİS siciline kayıtlı değildir.

Bültenimize
abone olun